ރާއްޖެސަރުކާރު

ސިފައިންގެ 70 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުވާލައިދިނުމާއި ބަޑި ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

14/05/2024

ޒައިން ރަޝީދު


ޝެއަރ

ސިފައިންގެ 70 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުވާލައިދިނުމާއި ބަޑި ހަވާލުކުރުން

Advertisement

ހިޔާލު


ގުޅުންހުރި